Naleving

Vecht mee tegen de financiële criminaliteit

De economische schade die wordt veroorzaakt door financiële criminaliteit, is groter dan ooit.

Commerzbank Groep doet al het mogelijke om te voorkomen dat zijn klanten en werknemers het slachtoffer worden van financiële criminaliteit of er op welke manier dan ook in verstrikt raken, en dat zijn producten en procedures niet kunnen worden misbruikt voor frauduleuze activiteiten.

De preventie en opsporing van financiële criminaliteit zijn sleutelelementen in onze bedrijfscultuur. Wij dragen integriteit hoog in het vaandel binnen de onderneming en in de omgang met onze klanten, en zien dat als een kernfactor in de manier waarop wij zaken doen.

Commerzbank wil iedereen stimuleren om de financiële criminaliteit mee te bestrijden door elk verdacht gedrag te melden. Uit onderzoek blijkt dat aangiftes door werknemers, klanten of derde partijen vaak criminele activiteiten blootleggen en tot een onderzoek en vervolging leiden.

Online melding

Daarom hebben wij naast onze bestaande communicatiekanalen (de afdelingen Compliance en Interne Audit) een gestandaardiseerd meldingssysteem ingevoerd, het Business Keeper Monitoring System. Het BKMS is een internettoepassing waarmee werknemers, klanten en derde partijen potentieel frauduleuze activiteiten waarbij Commerzbank Groep betrokken is, op elk moment van de dag online kunnen melden.

Wij staan voor open communicatie en hopen dat u uw melding onder uw eigen naam zult versturen. Geeft u toch liever geen naam op, dan mag dat ook. In elk geval zal uw informatie altijd strikt vertrouwelijk worden behandeld. Wij moedigen u aan een elektronische postbus aan te maken in het systeem. Op die manier kunnen wij met u communiceren en indien nodig meer informatie van u krijgen.

Wij hebben dit systeem opgezet voor wie te goeder trouw mogelijke criminele activiteiten wil melden. Het systeem mag niet worden misbruikt door opzettelijk valse of lasterlijke meldingen te versturen. Dat kan zelfs juridische gevolgen hebben voor de aangever.

Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de afdelingen Compliance of Interne Audit, bv. via telefoon, e-mail, post of persoonlijk.

Via deze links kunt u naar het meldingssysteem gaan: