Šité na mieru a inovatívne: Naše produkty a riešenia pre vašu spoločnosť

Commerzbank je lídrom na trhu korporátneho bankovníctva v Nemecku a v Európe a patrí k popredným hráčom na kapitálovom trhu. Chceme Vás podporiť pri realizácii Vašich krátkodobých a dlhodobých cieľov s komplexným portfóliom individuálnych riešení v oblasti obchodu, financovania, bankovníctva a riadenia rizík. Poskytneme Vám strategické poradenstvo založené na know-how kľúčových priemyselných odvetví nemeckej ekonomiky.

Transakčné bankovníctvo

 • Firemný účet
 • Cash Management
 • Služby v oblasti Trade Finance
 • Elektronické bankovníctvo

Corporate Finance

 • Prevádzkové financovanie
 • Cenné papiere a Záruky
 • Financovanie investícií a štrukturované financovanie
 • Financovanie na kapitálových trhoch
  • Financovanie vlastného kapitálu
  • Dlhopisy (EUR, CHF, USD a CNH)
  • Syndikované úvery
  • Súkromné investície
  • Sekuritizácia
  • Financovanie formou dlhopisov „Schuldschein“

Poradenstvo v oblasti Corporate Finance

 • Poradenské služby

Investičné riešenia

 • Riadenie rizík
  • Výmenné kurzy
  • Úrokové sadzby
  • Komodity
  • Úverové riešenia