Compliance

Pridajte sa k boju proti finančnej kriminalite!

Ekonomické škody spôsobené finančnou kriminalitou stále narastajú, preto Commerzbank Group vynakladá mnoho úsilia k tomu, aby sa klienti alebo zamestnanci nestali obeťou finančnej kriminality, ani neboli dôsledkami finančnej kriminality inak postihnutí a jej produkty a procesy nebolo možné zneužiť na podvodné aktivity.

Prevencia a odhaľovanie finančnej kriminality sú kľúčovými prvkami našej korporátnej kultúry. Snaha o dodržiavanie bezúhonnosti jednak vo vnútri spoločnosti, a tiež vo vzťahu k našim klientom, je integrálnou súčasťou všetkých našich činností.

Commerzbank chce povzbudiť každého, aby sa pripojil k boju proti finančnej kriminalite a sledovaniu podozrivého konania. Štúdie preukázali, že informácie od zamestnancov, klientov alebo tretích strán v mnohých prípadoch odhalili trestnú činnosť, ktorá vyústila do trestného konania.

Online hlásenia

Radi by sme Vám predstavili štandardizovaný oznamovací systém, ktorý funguje spoločne s ďalšími už existujúcimi kontrolnými a komunikačnými kanálmi (odbor compliance). Systém BKMS (Business Keeper Monitoring System) je internetová aplikácia, ktorá umožňuje zamestnancom, klientom a tretím stranám oznamovať podvodné alebo iné nezákonné konanie, ktoré sa dotýka Commerzbank Group, a to online kedykoľvek v priebehu celého dňa.

Oceňujeme otvorenú komunikáciu, a preto uvítame, ak hlásenie podáte pod svojím menom. Na druhej strane chápeme, že sa môžete cítiť bezpečnejšie, ak svoj podnet podáte anonymne, čo systém pochopiteľne tiež umožňuje. V každom prípade bude Váš podnet spracovaný s najväčšou mierou diskrétnosti. Dovoľujeme si Vám týmto ponúknuť možnosť vytvorenia elektronickej schránky, ktorá nám uľahčí vzájomnú komunikáciu, a prípadné žiadosti o poskytnutie doplňujúcich informácií.

Tento systém bol vytvorený za tým účelom, aby bolo prostredníctvom neho možné v dobrej viere upozorňovať na možné nezákonné aktivity. Systém sa v žiadnom prípade nesmie zneužívať na úmyselne podávanie falošných obvinení alebo ohováranie. Takéto zneužitie systému by mohlo viesť k vyvodeniu právnych dôsledkov voči osobe, ktorá systém týmto spôsobom zneužila.

Okrem využitia BKMS systémov môžete kedykoľvek kontaktovať odbor compliance, a to akýmkoľvek spôsobom, napr. telefonicky, elektronickou poštou, štandardnou poštou alebo osobne.

Ak máte záujem využiť BKMS systém, kliknite tu